Regulament General

REGULAMENTUL GENERAL

TCS Racing Park

 

 1. Regulamentul trebuie citit și cunoscut înainte de începerea activităților. Toți vizitatorii desfășoară activitățile pe propria răspundere. În cazul minorilor, consimțământul este exprimat de către părinți sau însoțitori. Aceștia sunt responsabili atât de siguranța copilului, cât și de comportamentul acestuia pe durata prezenței în perimetrul TCS Racing Park.
 2. Accesul în perimetrul TCS Racing Park este permis doar în cadrul orelor de program afişate. Pentru a putea intra în Club, minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult şi supravegheaţi de către acesta pe toată durata vizitei. Desfășurarea activităților este permisă doar participanților care au semnat declarația pe proprie răspundere.
 3. Accesul în TCS Racing Park implică acceptarea integrală a prezentului Regulament şi respectarea regulilor statuate.
 4. Accesul în TCS Racing Park este permis tuturor persoanelor începând cu varsta de 3 ani.
 5. Unele dintre activitățile desfășurate implică expunerea la anumite riscuri, așadar există activități care sunt potrivite doar persoanelor cu o stare de sănătate care permite un efort susținut. Pentru evenimente sportive speciale (de ex: curse de motociclism), regulamentele de organizare pot prevedea necesitatea unui certificat medical.
 6. Accesul în TCS Racing Park este posibil doar pentru persoanele ale căror aptitudini fizice și psihice permit desfășurarea autonomă a activităților, conform normelor de securitate. Este interzisă desfășurarea activitățile de către persoanele bolnave ori aflate în vreuna din condițiile enunțate (febră, probleme cardiace, probleme grave de vedere, dizabilități motorii, cu rău de înălțime, graviditate, epilepsie, crize nervoase, diabet, boală mentală severă) sau care au consumat băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ce reduc vigilența.
 7. Persoanele implicate în desfășurarea activităților trebuie să aibă o condiție fizică bună și nu trebuie să fie supraponderale raportat la vârsta, sexul și înălțimea lor, cu respectarea limitelor specifice fiecărui tip de activitate.
 8. Pentru a asigura desfășurarea activităților în siguranță, capacitatea TCS Racing Park este de 200. După atingerea acestui număr, ne rezervăm dreptul de a limita accesul persoanelor.
 9. Participanții la activitățile desfășurate au obligația de a asculta și urma întocmai instrucțiunile îndrumătorului și/sau a instructorului desemnat. Prezența la demonstrația utilizării echipamentului este obligatorie. Intrarea în incintă fără echipament de protecție specific fiecărei activități se face pe riscul propriu.
 10. Având in vedere că activitățile propuse presupun anumite riscuri asumate de către participanți, li se recomandă acestora să fie în posesia unei asigurări de accidente. TCS Racing Park își declină orice responsabilitate pentru accidente în cazul în care participantul nu a respectat regulile.
 11. Închirierea tuturor echipamentelor ce aparţin TCS Racing Park se face numai în baza unui act de identitate, iar contravaloarea acestora în caz de nerespectare a instrucțiunilor de folosire, distrugere sau deteriorare va fi suportată de către persoană care le-a închiriat.
 12. Echipamentul nu este transmisibil și trebuie utilizat doar în modalitatea indicată de îndrumător și/sau instructor. Este interzisă ajustarea hamului sau a altor echipamente, deteriorarea echipamentului cu materiale inflamabile sau cu obiecte ascuțite.
 13. Este strict interzisă distrugerea şi/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta TCS Racing Park.
 14. Vă rugăm să înapoiați echipamentul de protecție și siguranță imediat ce ați finalizat activitatea de paintball, tir cu arcul sau tiroliană.​
 15. Folosirea în permanență a tuturor elementelor de siguranță (a carabinierelor) este obligatorie.
 16. Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verbal la adresa celorlalţi participanţi sau a personalului din administraţia TCS Racing Park.
 17. Este interzisă aprinderea focului în incinta TCS Racing Park, cu exceptia locurilor special amenajate in acest sens.
 18. Este interzis accesul în perimetrul TCS Racing Park cu bauturi alcoolice, substante stupefiante, sau arme de orice fel.
 19. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice.
 20. Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu în spaţiile special amenajate.
 21. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalate.
 22. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.
 23. Este interzis să mestecați gumă în timpul desfășurării activităților.
 24. Este permis accesul cu animale de companie în incinta TCS Racing Park, condiţia fiind ca acestea să fie ţinute în lesă şi permanent supravegheate.
 25. Pe baza acestui regulament, participanţii îşi exprimă acordul privind posibilitatea includerii în fotografii pentru ilustrare şi suport comercial sau in filmări cu același scop.
 26. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în perimetrul TCS Racing Park a oricărui obiect ascuţit sau casant ce poate provoca răni;
 27. Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta TCS Racing Park, fără acordul scris al reprezentanţilor TCS Racing Park
 28. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial în incinta TCS Racing Park, fără acordul în scris al administratorului, obţinut în prealabil.
 29. Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege în interiorul TCS Racing Park.
 30. TCS Racing Park nu este răspunzător de pierderea sau furtul obiectelor lăsate nesupravegheate, atât în parcare cât şi în incintă.
 31. TCS Racing Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanţi a indicaţiilor personalului din administraţia circuitului şi a prezentului regulament
 32. Este interzis să circulați sau să staționați sub jocuri, tiroliană sau platforme. Vă rugăm să folosiți doar aleile semnalizate ale TCS Racing Park.
 33. Sunt admise maxim 2 persoane pe o platformă și una pe joc/cablu. Sunt interzise săriturile echipament și balansarea platformei sau a cablului.
 34. Este interzisă desfășurarea activităților în situația condițiilor meteorologice severe (vânt, furtună, ploaie). Conducerea își rezervă dreptul de a sista activitatea în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile derulării oricărei activități derulate în incintă.
 35. Ulterior desfășurării activității, participanții sunt rugați să se îndrepte spre zona de echipare/dezechipare pentru a se dezechipa și a preda echipamentul. Dezechiparea în alte zone decât cea special amenajată, este strict interzisă!
 36. Este strict interzis consumul de alimente atunci când purtați echipamentul necesar desfășurării activităților.
 37. Hidratarea se poate face din recipiente necasante. Este interzisă utilizarea recipientelor din sticlă în interiorul TCS Racing Park.
 38. Pe parcursul desfășurării activităților, este obligatorie purtarea căștilor de protecție. Toți participanții – cățărători, însoțitori și vizitatori simpli – sunt obligați să poarte casca de protecție precum și orice alte echipamente specifice fiecărei activități.
 39. Siguranța participanților este pe primul loc. Vă rugăm să parcurgeți regulamentul referitor la utilizarea echipamentului, ascultați sfaturile monitorilor și să informați personalul dacă remarcați ceva ce ar putea periclita siguranța tuturor în TCS Racing Park.
 40. Folosirea obiectelor ce pot amenința siguranța cățărătorilor și oaspeților este strict interzisă! În această categorie sunt incluse: petarde, focuri de artificii, conffetti, etc.
 41. Păstrarea curățeniei este obligatorie. Vă rugăm să nu aruncați hârtii, recipiente din plastic, ambalaje diverse și resturi menajere pe alei.
 42. Vă rugăm țineți cont de recomandările, observațiile și avertismentele personalului administrativ al TCS Racing Park.
 43. Vă rugăm să îndrumați copiii spre respectarea regulamentului și acordarea atenției cuvenite observațiilor și avertismentelor formulate de către personal.
 44. Dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să vă adresați personalului nostru.
 45. Respectarea regulamentului specific fiecărei activități, a regulamentului general, precum și respectarea tuturor indicatoarelor din este obligatorie pentru siguranța dumneavoastră și a celor pe care îi însoțiți . Citiți și asigurați-vă că ați înțeles instructajul fiecărei activități. Nu vă aventurați în desfășurarea activităților fără echipament, neasiguraţi si în afara limitelor de vârsta, înălțime și greutate. Nerespectarea oricărei instrucțiuni și/sau prevederi din prezentul regulament și/sau a regulamentelor aplicabile fiecărei activități exclude orice răspundere din partea TCS Racing Park.
 46. Pentru urgenţe medicale apelaţi 112.
 47. În situația unor abateri repetate de la prezentul REGULAMENT și a nerespectării instrucțiunilor sau recomandărilor primite, Administrația TCS Racing Park își rezervă dreptul de a solicita oricărei persoane care nu se supune acestuia părăsirea perimetrului TCS Racing Park.

 

Reprezentant TCS Racing Park

Adrian Raduta